QUA TANG
USB da 01
Bao da đựng card nhiều tầng
Bao da đựng card 001
Sổ da 004
Sổ tay ghi chép 001
Lịch MT25-Tranh tĩnh vật
Lịch MT41B-Phúc Lộc Thọ
Bút bi Allan Dlious AC 6002B (BK)
Bật lửa
Bút bi nhựa 018
Bình nhựa 350 ml
Ly nhựa bộ 4
Hũ nhựa
Áo mưa AsiaSafe
Thẻ tên nhựa
Ly nhựa 01
Thố màu có nắp nhựa