Bộ Trà Trung Thu 0.45 L
Dĩa lót chén 15.5 cm
Xe cổ lưu niệm
Thố 18cm + nắp
Bộ sắc tộc 5cm
Dĩa trái cây IP
Bộ Cà Phê 1.25L
Kỳ Lân Trắng Trang Trí Vàng
Bình sữa xanh đen