Bộ 5 khăn Songwol - CM TAKE FACE
Bộ 5 khăn Songwol - SW BASIC FACE
Bộ 4 khăn Songwol  J MARCO ARE FACE
Bộ 4 khăn Songwol - AB ROW FACE
Đồng phục áo thun nam/nữ 03
Đồng phục áo thun nam/nữ 02 0
Mũ lưỡi trai 02
Ba lô đeo