Bộ trà gốm Sứ Sương
Ly gốm sứ Sứ Sương
Máy sấy tóc
Bàn là
Bộ 5 khăn Songwol - CM TAKE FACE
Bộ 5 khăn Songwol - SW BASIC FACE
Bộ 4 khăn Songwol  J MARCO ARE FACE
Bộ 4 khăn Songwol - AB ROW FACE